Boost je geheugen met deze 10 PROZAK CAP hacks

Boost je geheugen met deze 10 PROZAK CAP hacks

1. Positieve gedachten

Als er iets is, waar ons brein geen weg mee weet is het dit wel: “niet”. Denk maar eens ‘niet’ aan een roze olifant, terwijl je deze zin leest. Ons brein heeft sowieso altijd “iets” nodig om betekenis te geven. Ook in een slipcursus leer je kijken, daar waar je wenst uit te komen. ‘Niet’ naar de hindernis dus, waar je ‘niet’ wil tegen rijden. Bovendien houdt ons brein veel meer van positieve en leuke ervaringen dan van dingen die pijn hebben gedaan. Negatieve ervaringen worden immers weg gefilterd. Het is dus veel makkelijker om positieve zaken te onthouden.

2. Ritme en beweging

Ons brein zal sneller getriggerd worden door iets wat in beweging is. (Het is niet toevallig dat roofdieren sluipen en zeer traag en voorzichtig bewegen om zo dicht mogelijk bij hun prooi te raken.) Door dingen ritmisch te doen bewegen in je fantasie, door ze driedimensionaal voor te stellen, zal je deze makkelijker onthouden.

3. Overdrijving

Hoe belachelijker en groter/ grootser/ grotesker je iets voorstelt, hoe makkelijker je het zal onthouden.

4. Zintuigen

Stel je voor bij iets wat je wenst te onthouden en/of te herinneren hoe het eruit ziet, welke geluiden het maakt, hoe het voelt, ruikt of smaakt. De zintuigen zijn belangrijke wegen hoe informatie wordt doorgegeven aan het brein. Hoe bewuster je omgaat met, en/of hoe meer je open staat voor je – al dan niet gefantaseerde - zintuiglijke ervaringen, hoe makkelijker je iets zal onthouden. Vraag je je wel eens af hoe ‘blauw’ smaakt? En welk kleur heeft ‘hard’? Hoe voelt ‘donder’ en welk geluid maakt ‘pikant’?

5. Aantrekkingskracht en humor

Ooit de naam ‘moeten van buiten leren’ van het onderwerp van je verliefdheid? Waar we toe aangetrokken worden, onthouden we sowieso als ‘vanzelf’. Wat je aantrekkelijk vindt, doet je meestal ook lachen. Lachen is trouwens één van die zaken die een mens als baby eerst ‘leert’. Humor, het grappig voorstellen, dingen aantrekkelijk 'maken' of 'voorstellen', werkt dan ook zeer goed bij het memoriseren.

6. Kleuren en beelden

In de natuur betekent het (her)kennen van kleuren vaak het verschil tussen (over)leven en dood. Kleuren zijn triggers en helpen associaties op te roepen. Het veelvuldig gebruik maken van specifieke kleuren maakt het memoriseren veel makkelijker.

7. Cijfers en nummers

Cijfers en nummers bieden houvast aan onze gedachten. We kunnen allemaal tellen tot in het oneindige. Die reeksen zorgen dan weer voor een zekere orde en ondersteunen zo het onthouden en opnieuw oproepen van herinneringen. Er bestaan dan ook diverse geheugentechnieken, gebaseerd op ‘de taal van cijfers’*.

8. Afbeeldingen en symbolen

Wij zijn beelddenkers. Denk maar eens aan het aantal pictogrammen en symbolen wat je dagelijks tegenkomt en schijnbaar moeiteloos hebt weten te onthouden. (Verkeersborden, de pictogrammen voor toiletten, rookverbod, uitgang, eetbaar, giftig, enz. enz.) Hoe meer afbeeldingen en symbolen je gebruikt voor zaken die je wenst te onthouden, hoe makkelijker je het zal onthouden.

9. Patronen, plaatsen en orde

Ons brein maakt constant gebruik van associaties. Het is bij het memoriseren of oproepen van informatie steeds op zoek naar reeds bestaande patronen en maakt daarvan gebruik om nieuwe patronen mee te creëren. Het gebruik van nummers, symbolen, plaatsen en volgorde is hiermee nauw verbonden. Het is niet toevallig dat we spontaan ‘op onze stappen terugkeren’ als we op zoek zijn naar die sleutels die we ergens hebben gelegd en niet meer weten waar. Een heel gekende geheugenmethode is deze van het geheugenpaleis*, dat gebruik maakt van opeenvolgende plaatsen.

10. Seksualiteit

‘A dirty mind is a joy forever.’ Mensen zijn seksuele wezens. Seksuele associaties maken het dan ook veel makkelijker om dingen te onthouden. Wat niet wil zeggen natuurlijk, dat je moet gaan vertellen aan iemand welke fantasie het precies is die jou heeft geholpen om zijn/haar naam te onthouden. ;-)

Tot slot

Diverse (vaak zeer gelijkaardige) inzichten over hoe je je geheugen kan boosten kan je bv. vinden bij Tony Buzan, Ed Cooke en Dominic O’Brien e.a.

Drie onderliggende geheugenprincipes waarop de meeste (alle?) geheugenhacks op gebaseerd zijn:

  • Gebruik je verbeelding, je fantasie
  • Gebruik je ongebreidelde kennis en ervaring over de diverse plaatsen die je kent
  • Gebruik de door je brein spontaan aangeboden associaties die tevoorschijn komen terwijl je dingen ‘verwerkt’.

About Time Geheugentraining, toetst praktische hacks af en oefent concrete tips en tricks in, met direct resultaat als gevolg.

 

Koen Callaerts

Als personal efficiency trainer en coach ondersteunt Koen leidinggevenden en medewerkers om gewenste uitkomsten te bereiken.