NLP Practitioner

NLP Practitioner Flex

Met NLP overtuig je mensen, communiceer je beter en ontwikkel je hefbomen om je doelen sneller te bereiken.
Commerce Product Buy Button

Met Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) leer je op een nieuwe manier naar de wereld om je heen kijken. Je krijgt beter zicht én grip op wat er bij jezelf en anderen gebeurt en maakt zo je eigen communicatie en leiderschap effectiever. In onze NLP opleidingen leggen we zeer veel nadruk op directe toepassingen van NLP technieken op die situaties waar je als deelnemer zelf mee te maken krijgt.

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • cognitieve patronen en voorkeuren waar te nemen a.d.h.v. verbale en non-verbale signalen
 • percepties en mentale modellen te appreciëren en beïnvloeden
 • krachtige mentale en emotionele 'states' op te roepen, te sturen en te verankeren
 • effectiever doelstellingen te formuleren en te bereiken
 • beperkende overtuigingen te herkaderen
 • denkfouten te herkennen en om te buigen
 • interpersoonlijke grenzen op te bouwen en te handhaven
 • dilemma's op te lossen
 • diverse NLP technieken in te zetten als instrument voor coaching en verandering

Programma

 Module 1 : Bewustzijn van zelf en anderen
 • Ontdek met NLP hoe mensen denken.
 • Leer cognitieve patronen en voorkeuren kalibreren aan de hand van verbale en non-verbale signalen.
 • Leer technieken om op deze voorkeuren af te stemmen en rapport op te bouwen.
 • Verbeter de kwaliteit van je perceptie.
 • Ontdek bijzonder werkzame en vermogende uitgangspunten voor communicatie, besluitvorming, doelstellingen en interacties met andere mensen.
 • Integreer je vermogens om te denken, te voelen en te handelen.
 • Zorg voor alignering op alle logische niveaus: omgeving, gedrag, competenties, waarden, overtuigingen, identiteit en zingeving.
Module 2 : Emotionele intelligentie 
 • Leer je inleven in diverse perceptuele posities.
 • Neem bewust mentale en emotionele afstand van moeilijke of traumatische ervaringen.
 • Ontdek de kracht van mentale, emotionele '' en leer hoe je die kan beïnvloeden.
 • Ontwikkel zelf krachtige mentale en emotionele '' voor , présence en charisma.
 • Bouw emotionele triggers in aan de hand van ankeren en andere conditioneringstechnieken.
 • Verbind en verdiep en integrereer die door middel van S.C.O.R.E. gespreks- en coachingtechieken.
 • Leer doelstellingen en gewenste uitkomsten goed te formuleren.
 • Stimuleer intrensieke motivatie en geef richting hieraan bij jezelf en anderen.
 • Roep gericht 'resource states' op om belemmeringen te overstijgen en gewenste uitkomsten te realiseren.
Module 3 : Taal en denkstrategieën
 • Ontdek de (onbewuste) dieptestructuur in taal.
 • Leer cogntieve fouten te onderscheppen door middel van het neurolinguïstische Meta Model.
 • Kader en herkader beperkende uitspraken.
 • Leer te eerste stappen om succespatronen te modelleren.
 • Maak gebruik van succesvolle strategiën voor leren en veranderen zoals de Disney Strategie.
Module 4 : Leiderschap, integriteit, conflicten en dilemma's
 • Cultiveer gezonde interpersoonlijke grenzen.
 • Cultiveer een authentieke, hoge integriteit.
 • Leer geweldloos communcieren.
 • Leer bij conflicten coachen en bemiddelen.
 • Ga effectiever om met eigen conflictsituaties.
 • Leer mensen die worstelen met dilemma's (interne conflicten) te coachen.
 • Coach a.d.h.v. tijdslijnen.
Module 5 : Integratie en Certificatie
 • Integreer je nieuw verworven NLP inzichten en technieken en leer ze toepassen in velerlij situaties.
 • Je krijgt feedback over je eigen NLP skills.
 • Na een succesvolle demonstratie ontvang je jouw NLP Practitioner certificaat!

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:

 • de syllabus in e-book formaat;
 • online training video's en demo's;
 • een online bibliotheek met uitgewerkte oefeningen en NLP procedures;
 • één individuele coaching-sessie, af te spreken met één van de trainers / coaches.

Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met jouw NLP Practitioner opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze NLP trainers. De 'live' trainingsessies zijn vooral gefocust op interactie en het leren inzetten van de NLP technieken in de praktijk.

Planning

Dit is een 'Flex traject'. De opleiding bestaat uit 16 sessies die flexibel worden ingepland als halve dagen, avonden en/of volle dagen. De planning gebeurt in onderling overleg met alle deelnemers tijdens het startmoment. Zie hieronder voor de startdata.

Programma categorie
Training
Programma type
Blended learning training
Programma talen
Nederlands
Facilitators
Steff Vanhaverbeke
Karl Mortier
Hans Demeyer
Koen Callaerts
Prijs (excl. BTW)
€1450,00
Prijs (incl. BTW)
€1754,50