Webpagina
Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van deze website, online verkoop, offerte aanvraag,…
Webpagina
ToepasselijkheidDe rechtsverhouding tussen BREINPIRATEN VZW, met maatschappelijke zetel te Mosseveldstraat 34b, 9290 Berlare,…
Webpagina
BREINPIRATEN VZW, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0742.656.150, gevestigd te…
Webpagina
Eigendom en wijziging WebsiteDe Website www.breinpiraten.be (hierna “de Website”) wordt beheerd door en is eigendom van…