Braintraining

Image
Breinpiraten logo
Wist jij dat concentratie ergens onnatuurlijk is?

Mensen zijn niet gemaakt om constant 100% geconcentreerd met iets bezig te zijn. Wij kunnen slechts bewust aandacht schenken aan 5 à 9 zaken tezelfdertijd. Ons brein filtert relevante en niet relevante prikkels, al lukt dat niet altijd even goed.

Hoe meer ons brein beroep kan doen op reeds gekende patronen, gelinkt aan gekende prikkels, hoe minder energie het nodig heeft. En dat is net één van die typische eigenschappen van het brein. Het wil zo zuinig mogelijk omgaan met energie. Op die manier hebben we energie over die hoog nodig is om bliksemsnel te kunnen overgaan tot actie, in geval van levensbedreigende situaties.

Breinhygiëne

Toch is concentratie soms wenselijk en nuttig. Daarbij focus je op een specifiek element waarbij er heel selectief met overige prikkels wordt omgegaan. Die concentratie kan dan weer bijdragen tot het makkelijker creëren van nieuwe hersenverbindingen die op den duur kunnen bijdragen aan onbewuste vaardigheden, het leerproces.

Concentratie ontwikkelen en onderhouden is een vaardigheid die behoort tot breinhygiëne. En daar horen ook een aantal voorwaarden bij, waar soms al eens aan voorbij wordt gegaan. Probeer je maar eens te concentreren als je onvoldoende fris bent, gebrek hebt aan rust, onvoldoende energie, onvoldoende zuurstof. Of als je niet goed in je vel zit of gestresseerd bent…

Concentratietechnieken

In de opleiding Concentratietechnieken gaat het niet zozeer om het ontwikkelen van 'technieken' maar eerder om het delen van inzichten en in toepassing brengen van gezond boerenverstand in combinatie met wat oefeningen, tools, tips en tricks die onder andere uit de wereld van de neurofeedback komen.
Met deze eenvoudige ademhalingstechniek bereid je je brein voor om te leren.

Dat bewust(er) ademhalen een hele hoop gevolgen kan hebben voor je gemoedsgesteldheid, concentratie- en/of leervermogen wisten velen al eeuwenlang. Er bestaan dan ook tal van ademhalingstechnieken die her en der gedeeld en onderwezen worden. (Pranayama, yoga enz.)

Tegenwoordig laten wetenschap en technologie toe, dat die gevolgen ook effectief kunnen gemeten worden. Denk bijvoorbeeld aan neurofeedback.

Uiteraard zijn voldoende zuurstof, rust en energie daarbij ook belangrijk. Stel dat aan die voorwaarden reeds voldaan is, hoe kan je – met behulp van je ademhaling – op enkele minuten tijd bv. tot een ideale ‘leerstaat’ komen?


Zet je in een evenwichtige houding, rechtop en toch ontspannen.
Adem bewust in en uit:

Vul daarbij eerst je buik en dan je longen (volledige buikademhaling)
Adem dan helemaal uit


Doe dit een aantal keer na elkaar
Je kan eventueel je ogen daarbij sluiten.
Adem nu in vier tellen, volledig in.
Hou je adem in gedurende twee tellen.
Adem nu in vier tellen volledig uit.
Wacht twee tellen.
Herhaal dit vijf tot acht keer, gedurende een aantal minuten.
Open je ogen en glimlach. Je bent nu helemaal klaar om van die optimale leerstaat gebruik te maken.


Deze ademhalingstechniek werkt trouwens ook om je te kalmeren als je boos of gestresseerd bent. Fixeer je ook niet op de duur van de tellen. De ene mens haal al wat sneller of trager adem dan de ander. Voel aan welk ritme voor jou werkt. Ademen op het ritme van je hartslag werkt ook goed voor velen.

 
Onlangs had de baas van een vriendin, werkzaam in HR, haar gevraagd “eens dringend werk te moeten gaan maken van een trainingsaanbod dat zou helpen om efficiënter te gaan werken”. Want “de medewerkers verliezen te veel tijd” en “ze kunnen geen deftige prioriteiten stellen.”

Groot was haar verbazing, na de feedback die ze kreeg op enkele gedegen uitgewerkte voorstellen: “Twee dagen zijn eigenlijk veel te lang” en “Bij nader inzien, lijkt een opleiding van zo’n soft skills toch geen goed idee want die tijd is niet billable.”

Ze vroeg me wat ze daar in ‘s hemelsnaam op kon antwoorden… Ik vroeg of een vleugje “humor” misschien een optie kon zijn… en ze kreeg warempel een nieuwe reactie, die gepaard ging met een ietwat groen lachje. Toch kwam er nog “Kan dat niet op één dag?” 

Ik dacht even om het eens over het belang van voorspel of zo te hebben bij het minnespel, maar gooide het dan toch maar over een meer inhoudelijke boeg.

Waarom twee dagen?

De breinpiraten vinden het belangrijk om ook “time management skills” zo praktisch mogelijk te laten verwerven. Iedereen heeft wellicht ooit al wel eens iets gelezen over prioriteiten stellen en delegeren en zo. Na te hebben gezegd “ja, eigenlijk is dat misschien wel waar” is men al snel in oude gewoonten vervallen en is er wezenlijk niets veranderd.
De tijd die dus nodig is om te zorgen voor een “hands on” ervaring, van hoe praktisch “anders” om te gaan met wat op je afkomt, wordt ingepland.

Wat doen we precies tijdens die twee dagen?


In spiegels kijken en aan zelfreflectie doen
Een beter inzicht verwerven in hoe ons brein werkt zodat we met meer begrip en minder “zelf”-veroordeling tot ander gedrag en meer wenselijke uitkomsten kunnen komen
Een praktisch doe-model leren gebruiken, gebaseerd op de Getting Things Done methode van David Allen, in combinatie met de “Zeven eigenschappen voor succesvolle mensen”
Ieder concept wordt duidelijk met praktische toepassingen
Tips, tricks en hacks passeren de revue
Ook door deelnemers zelf aangereikte situaties komen aan bod


Misschien ook nog handig om te weten is dat deze training veel verder gaat dan zomaar “time management”. Ze geeft tools in handen om daadwerkelijk aan “zelf-organisatie” te doen en “zelf-leiderschap” te ontwikkelen. Niet onbelangrijk om ook anderen te kunnen "leiden".

Een klassieker om de training mee af te ronden, is de welbekende EVA: de call to action. Wat is jouw Eerst Volgende Actie? Als de bliksem inschrijven voor deze training en een paar collega’s stimuleren hetzelfde te doen?

 
Ons motto: samen op maat uitwerken wat zich aandient, naar een gezamenlijk gewenste uitkomst.

De wondere wereld van het brein en meer inzicht en begrip, kunnen leiden tot meer blijheid.

Dankzij onder meer de technologische ontwikkeling - meten is weten - hebben recente wetenschappelijke onderzoeken over wat er in onze hersenpan gebeurt, op relatief korte tijd een gigantische hoeveelheid nieuwe inzichten opgeleverd. Met daarnaast een holistische benadering, waarbij bijvoorbeeld ook “oude” inzichten worden getoetst aan recente vaststellingen en ontdekkingen, worden een aantal taboes gesloopt en anderzijds bepaalde vermoedelijke systemische verbanden bevestigd.

Wat enkele jaren geleden door sommigen dus nog als “geitenwollensokken”-mythes werd afgedaan, blijkt op vandaag ineens een feit te zijn. Omdat het keihard kan worden aangetoond. De hoogtechnologische apparaten die dit mogelijk maken worden trouwens alsmaar kleiner, zodat ze steeds makkelijker zullen kunnen ingezet worden, door meer mensen. Een grotere toegankelijkheid, meer “bewijs” voor hen die dat nog nodig blijken te hebben.

De breinpiraten bij ubeon hebben als geen ander het belang van deze inzichten voor het bekomen van gewenste uitkomsten, begrepen. Of het nu gaat om het verwerven en verfijnen van communicatie skills, beter omgaan met of faciliteren van veranderingen, (zelf)-leiderschap, storytelling, lego serious play, enz. of het begeleiden en coachen van teams, alles gebeurt steeds vanuit een diep respect voor de werking al onze breinen, ons lijf, hart en leden.
Het is niet voor niets dat alle mogelijke expertise hier samen komt, zoals Lachyoga, Mindfulness, Karate Do, NLP, Systeemdenken, Hypnosetechnieken, Psychologische modellen enz.